El còmic

 

Còmic

Anuncis
Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t) | Deixa un comentari

Tema 4 : Els imperis colonials

Durant l’últim terç del segle XIX i els primers anys del XX, els països industrialitzats del món van viure una etapa de pau i prosperitat econòmica, com a resultat dels avanços produïts per la Segona Revolució Industrial.

Les grans potències es van expandir, van conquistar terres a Àfrica, Àsia, Amèrica…, i van constituir enormes imperis colonials.

propaganda-imperialismo-siglo-xix

Cartell sobre la colonització a Àsia

A la primera dècada del segle XX, les rivalitats econòmiques, colonials i nacionals entre els països europeus van aflorar. Es va començar una escalada de tensions i d’armamaent que va desembocar en la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), un conflicte que va implicar països de tot el món, va mobilitzar no solament els exèrcits sinó també la població civil, i va deixar un saldo terrible de mort i destrucció.

Mira el mapa dels imperis colonials al 1914:

Mapa dels imperis colonials 2

Imatge | Posted on by | Deixa un comentari

Llenguatge cinematogràfic

Consulta aquest blog per a veure els exemples:

https://llenguatgecinematografic.wordpress.com/moviments-de-camera/

       Cinema Paradiso

                El cinema va nàixer a finals del s. XIX. Es basa en una il·lusió òptica que ens fa veure imatges en moviment. Són produïdes per la projecció de fotografies consecutives a una velocitat estàndard (fotogrames).

            Les primeres filmacions van tenir un intenció merament documental però prompte es va passar a voler contar una història. Va caldre crear un codi narratiu basat en imatges i ajuda d’algun rètol. Amb el cinema sonor van incorporar-se la llengua oral, la música i els efectes de so. Conforma un gènere mixt. Les imatges queden en una pantalla. Tot allò que es troba dins de la pantalla és dins de camp i el que no, és fora de camp (és invisible a l’espectador). Serveix per crear expectatives, augmentar el suspens, amagar coses o resoldre escenes sense mostrar-les explícitament. Ex: pel·lícules de terror.

              La camera seleccionat mitjançant l’enquadrament quins elements espacials dels existents filma.

            Els fotogrames projectats duren un temps i conformen un pla (unitat bàsica del cinema). Un pla és el conjunt de fotogrames enregistrats en continuïtat per una camera des que es prem el disparador fins que s’atura.

Conjunt de  plans   ->   escena   ->  seqüència   ->   film

Un pla és una sèrie de fotogrames consecutius impressionats en continuïtat. Característiques:

ENQUADRAMENT: delimitació de l’espai situat davant la càmera. Segons la porció d’espai seleccionada es determina la grandària d’allò que s’enfoca. Principals:

 • Pla general: abasta un gran conjunt allunyat de la càmera. Caràcter descriptiu, emmarca les accions posteriors.
 • Pla de conjunt: la persona humana apareix amb entitat dins del paisatge o decorat. Caben diverses persones.
 • Pla americà: figura humana des dels genolls fins al cap.
 • Pla mitjà: talla la figura humana a l’altura de la cintura.
 • Primer pla: apareix un rostre humà enquadrat des dels muscles.
 • Pla de detall: mostra un objecte o una part del cos humà. També s’anomena primeríssim primer pla.

Per que els plans tinguen un sentit concret s’han d’articular. Són necessaris diversos plans per a construir una unitat dramàtica amb continuïtat temporal i espacial.

Conjunt plans – escena

Conjunt d’escenes separades que mantenen una certa unitat dramàtica – seqüència

Un pla pot ser tan llarg que constituisca una seqüència – pla-seqüència

 

– ANGULACIÓ: angle en què situem la càmera respecte a la figura humana. Principals:

 • Normal: càmera a l’altura dels ulls del personatge.
 • Picat: la càmera ens presenta una visió de dalt a baix.
 • Zenital (o vista d’ocell): variant del picat. La càmera es troba al sostre, perpendicular als personatges o objectes que es filmen.
 • Contrapicat: càmera per davall dels ulls de la persona, visió de baix a dalt.
 • Vista de cuc: càmera arran de terra, dóna una visió molt especial.

 

– MOVIMENT: pot provenir d’un desplaçament de les figures filmades, del moviment de la càmera o de tots alhora. Principals moviments de càmera:

 • Panoràmica: rotació de la càmera que es mou sobre un trípode.
 • Tràveling: moviment de translació de la càmera, que sol seguir els desplaçaments d’uns personatges.
 • Grua: càmera suspesa per damunt dels personatges. Permet fer panoràmiques i tràvelings alhora.
 • Zoom: manipulació de l’objectiu per allunyar o acostar les figures. Causa alteracions en la perspectiva.

 

– SO: no és un element òptic. En un pla poden ser: les veus dels personatges, la música, el efecte de so… Es poden enregistrar durant el rodatge o més tard en un estudi de doblatge.

Si es veu al personatge que parla -> veu en in.

Si és fora de camp -> veu en off

Si la veu pertany a un narrador o verbalitza els pensaments d’un personatge -> veu en over.

L’ESTRUCTURA NARRATIVA DEL CINEMA. EL TEMPS I L’ESPAI

La pel·lícula és la forma més estesa de contar històries. Es basa en una estructura narrativa que s’articula en un eix espacial i un eix temporal.

El cinema és un fenomen cultural relativament recent. Els seus recursos narratius s’inclouen en un llarg procés de formalització dels codis i la tècnica cinematogràfics.

 

EL TEMPS

Al referir-nos al temps narratiu parlem de:

– L’època dels fets, la datació, els esdeveniments… en un context històric determinat (temps de la història).

– La lògica interna dels esdeveniments, que els disposa en un ordre i els mostra a través d’una durada (estructura temporal del relat o temps del discurs).

 

L’ORDRE

És l’esquema de disposició dels esdeveniments del relat, les seues relacions de successió. Podem distingir quatre formes de temporalitat:

 

 1. Ordre cronològic natural: els discurs disposa els fets de forma lineal, respectant el seu ordre natural.

 

 1. Cronologia alterada: modificació de l’ordre natural dels fets:

 

 • Retrospecció: l’acció torna enrere per mostrar fets anteriors a aquell de què es parteix (flash-back).
 • Anticipació: el relat avança fets que encara no han ocorregut, però que ho faran posteriorment (flash-forward).
 • Simultaneïtat: es mostren de forma simultània distintes accions que ocorren al mateix temps. El recurs cinematogràfic més estés per representar aquesta relació és el muntatge en paral·lel o amb divisió de pantalla.

 

LA DURADA

És la relació existent entre la durada “real” dels fets representats i l’extensió amb què són referits al relat [Adequació de les accions narrades al temps real]. Hi ha dues possibilitats: que el relat respecte la durada aparent dels fets o que l’altere.

 

 1. DURADA NATURAL: és anormal com a recurs narratiu, ja que la majoria dels relats representen els moments “importants” i eliminen els temps morts. Hi ha dues formes d’aconseguir la durada normal:

 

 • pla seqüència: presa en continuïtat, sense talls, d’un esdeveniment. Garanteix la coincidència de la temporalitat. Ex: “La soga” d’ A. Hitchcock.

 

 • Mitjançant la utilització del muntatge: per mitjà de la manipulació dels plans, el fet narrat dura el mateix que si passara en la realitat. Ex: United 93.

 

 1. DURADA NO NATURAL: quan la durada del fet representat no coincideix amb la real:

 

 • Recapitulació: condensació dels esdeveniments. Diversos anys es descriuen en poques línies o uns quants plans.

 

 • El·lipsi: hi ha accions de la història que no són relatades (salt temporal). La seua funció és la d’ocultar informació, pressuposar esdeveniments o suggerir-se, eliminar fragments… És un recurs molt important perquè determina el ritme de la representació.

 

 

 • Extensió: constitueix una dilatació de la durada. Al relat verbal s’aconsegueix amb la relació detallada dels esdeveniments. El cinema pot recórrer a l’acumulació de plans, repetint alguns des de diferent punt de vista, o deturar l’acció amb plans descriptius.

 

L’ESPAI

 

L’espai, unit al temps, defineix l’essència de la narrativitat. Un film comporta, d’una banda, posada en escena; i d’altra, el text cinematogràfic articula els fragments d’espai en una cadena temporal.

 

Les funcions de l’espai dins la narració són diverses:

 

 • localitzador de les accions: emmarca o situa les accions en un lloc concret, al igual que el temps les situa en una època.
 • Com a índex: marca l’estructura per a la divisió del text en unitats narratives.
 • Amb funció descriptiva: descriu l’espai per donar informació a l’espectador. Permet l’ús de la tècnica descriptiva que focalitza, el lloc o els personatges descrits.

Atesa la seua capacitat simbòlica, l’espai pot caracteritzar i determinar els personatges.

 

El cinema construeix l’espai narratiu, segons dos procediments:

 

 • L’enquadrament a través d’una càmera determina una espai in i un espai off. La relació entre espai in i espai off forma l’espai narratiu. El fora de camp oculta informació, crea expectatives, atrau l’atenció…

 

 • El sentit que l’espectador atorga a un pla ve determinat pels plans contigus i l’enquadrament cinematogràfic posseeix un caràcter fragmentari, de manera que el cinema mostra de forma fragmentada l’espai de la ficció, que l’espectador s’encarrega de reconstruir.

 

Podrem trobar espais totalment imaginaris, sense cap referent real, espais evocats, creats a partir d’algun model real o d’altres, però en qualsevol cas, tot relat és ciència ficció i el seu espai no deixa de ser una construcció de la ficció.

 

EL GUIÓ

És una part fonamental per a la realització d’un film i té dues parts:

 

GUIÓ LITERARI: en el qual es desenvolupen els fets que s’han de narrar, es caracteritzen els personatges, s’indiquen els diàlegs i s’especifica l’espai i el temps de l’acció.

La idea (story-line o resum breu d la història) pot ser original o basada en un relat o fet real. A partir d’aquesta es desenvolupa la història a partir dels nuclis de tensió, la caracterització dels diàlegs o els diàlegs.

Posteriorment es divideix en escenes i plans.

 

GUIÓ TÈCNIC: s’hi indiquen els detalls tècnics: moviments de càmera, planificació, il·luminació, etc.

Conté totes les dades essencials per al rodatge de la pel·lícula. Cal indicar el número del pla, la descripció de la imatge, què ha de fer la càmera, el diàleg dels personatges i la música i els sorolls. Ha de basar-s’hi en el guió literari. Moltes vegades es fan croquis dels escenaris (story board).

 

 

Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t) | Deixa un comentari

L’avantguardisme

 

Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t), 4t d'ESO | Deixa un comentari

Oficis antics: el granerer

Els quadres de costums són petites escenes descriptives sobre oficis, tradicions, festes… de la societat del moment. Al segle XIX, en el pas de la vida rural a la vida urbana i la modernització de la societat, molts d’aquestes realitats desapareixeran. Alguns escriptors les retraten amb la voluntat de rescatar-les de l’oblit, amb actitud enyoradissa i poc crítica.

Semblant a aquests quadres de costums hem trobat al blog “Memòries de poblet” la descripció de la figura del granerer, ben familiar per als torrentins d’altres temps. Llig-la i escriu després un text sobre un ofici o costum tradicional en vies de desaparició o ja desaparegut.

Pots mirar també en aquest blog com es feia una granera: http://josegargallo.blogspot.com.es/2013/04/ofici-de-granerer.html

 

         El granerer

Per començar, haurem d’explicar als joves de què parlem quan ens referim a les graneres tradicionals, uns objectes de culte als actuals museus etnològics, com el Museu Comarcal de l’Horta-Sud. Segons l’Alcover-Moll (Diccionari Català-Valencià-Balear), una granera és un utensili compost d’un feix de branques primes o de palmes, subjecte a l’extrem d’un mànec de

fusta o de canya, i que serveix per a arreplegar i llevar de terra o d’altre lloc la pols, pedruscall i altra brutícia. També hi havia graneres de bruc (“brezo” en castellà) que solien usar-se per agranar l’era, el corral, l’estable i aquelles àrees, en definitiva, de brutícia a l’engròs. I, per suposat, les graneres més fines o de mill (“mijo”), és a dir, d’aquest arbust riberenc que ha donat nom al nostre riu i poble veï en valencià, Millars (però també en castellà, Mijares).

El granerer, o fabricant de graneres, anava ambulant pels pobles corrent més que un xavo rovellat i ningùn d’ells se feia d’or. Era un ofici que donava poc per a menjar, per la qual cosa es realitzava com una activitat complementària quasi sempre. Anava de carrer en carrer amb una sària, o bossa d’espart, a l’esquena, guarnida de pell de conill perquè no se l’escorxés, ple de palmes de margalló preparades amb les seues eines.

L’ofici de granerer, com quasi tots, es transmetia de pares a fills al si d’una mateixa família. Eren els mateixos granerers els que es proveïen de les matèries primeres, ja que anaven a tallar les palmes, o el mill, als terrenys erms, així com les canyes per al pal, transportant-les fins les seues cases on les emmagatzemaven. D’ací anaven proveint-se del material necessari per a realitzar el seu treball.

Eren molt famosos els granerers de Torrent, que recollien les seves palmes en El Palmar (us sona la raó del nom?) i a la Devesa, on abundava el margalló, creuant l’Albufera des del port de Catarroja.També anaven a la serra Perenxisa, prop del poble. Tallaven les palmes, els treien les punxes amb el falçó i les estenien i les assecaven perquè no agafessen floridura i després les carregaven en carros per portar-les al poble. Cada un tenia la seva cambra en la qual podia emmagatzemar les palmes durant tot l’any i anar fabricant graneres.

En sa casa fabricaven amb la palma les graneres que després eixien a vendre, i els pinzells del mateix material. Els pinzells que s’elaboraven antany servien, en molts casos, per pintar les parets de les cases amb calç viva. No es podien utilitzar les mans perquè te les cremaves. Amb les palmes que es rebutjaven de les graneres es fabricaven després aquestes brotxes.

Quan el granerer arribava al poble, per vendre les seues graneres o apanyar les fetes malbé, solia passejar-se pels carrers cridant allò de «El granereeeeeer! Dones, empalme graneres!» o, imitant una mica el pregoner, fent sorolls amb una trompeta per cridar l’atenció del veïnat. Però, de vegades, quan alguna dona tenia alguna granera per fer, solia ocórrer a l’inrevés, es a dir, era la dona qui treia la granera de casa i, ara, era ella la que cridava el granerer, el qual, al bellmig del carrer, la desfeia, la tornava a muntar amb palma nova ben lligada amb cordell d’espart que tensava amb l’ajuda dels peus, i, quan creia que estava ben rematada, li lliurava l’encàrrec a la mateixa porta de ca la clienta.

Amb una habilitat i rapidesa que deixava bocabadades a les criatures que amb curiositat l’observaven obrint uns ulls com a llanternes, i sense fer pols ni remolí, refeia les graneres gastades que les dones li treien per canviar-les el ramàs deixant-les noves de trinca. Si a més li compraven alguna de les que ja duia fetes, podia augmentar el minso jornalet que es treia dia a dia. Els oficis ambulants eren per gent amb autèntica vocació de servei. S’ajudava amb unes alenes amb les què acoltellava les palmes, i un falçonet per retallar-los el final perquè quedessen uniformes i amb forma de campana.

La introducció de nous materials, com ara el plàstic, que abaratien els costos, l’asfaltat dels carrers que eliminava la pols secular i la pàtina de brutícia dels carrers del poble, la popularització dels nous electrodomèstics (com ara els aspiradors), o l’extraordinari invent del motxo (que alliberà, definitivament i sense acritud (perquè era així!), els genolls femenins) que s’aplicà sobre els nous sòls ceràmics (Made in Vila-real) que, juntament amb els canvis i la modernitat que comportaren els seixanta i els setanta, sobretot amb l’arribada dels Ajuntaments democràtics el 1979, han fet que la granera comence a ser una peça d’estudi per part dels antropòlegs, dels sociòlegs i, fins i tot, dels arqueòlegs.

De segur que, preguntant els més menuts de cada casa, us explicaran millor què es una agranadora mecànica, que no una granera de palma com la que exhibien (tampoc fa tants anys!) els agranadors municipals.

Els darrers granerers van anar deixant l’ofici en arribar la dècada dels vuitanta, la del canvi (de la pols pel brillantor?) i ja no queda un ni per a llavor desde fa massa anys.

ACTIVITAT SOBRE ELS OFICIS ANTICS

Busca informació i descriu un ofici antic ja desaparegut, o un que estiga a punt de desaparéixer.

Pots consultar les següents fonts:

https://osgarmar.wordpress.com/tag/oficis-antics/

http://www.sapiens.cat/ca/oficis-antics.php

I d’altres que tu trobes…

Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t) | Deixa un comentari

Exercicis sobre la Segona revolució industrial

 

Visita aquesta pàgina:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/slaicos/4t-eso/1-fem-treballs-i-aprenem/a-exercicis-20/f-rev-industrial-exercici-2-la-segona-revolucio-industrial

 

IMG_20180124_101549

Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t) | Deixa un comentari

Tema 3: La revolució industrial (per a PR4)

Materials: http://es.calameo.com/read/0002378159899d85ba6e1

Joc interactiu sobre la revolució industrial: http://clio.rediris.es/actividades/trivial/ind_cues.htm

 

 

 

 

 

Comenta el següent text:

“En aquesta fàbrica treballen mil cinc-centes persones, i més de la meitat tenen menys de quinze anys. La majoria dels xiquets estan descalços. El treball comença a les cinc i mitja del matí i acaba a les set de la vesprada, amb descansos de mitja hora per al desdejuni i una hora per al dinar. Els mecànics tenen mitja hora per al  berenar, però no els xiquets ni els altres obrers (…).

Quan vaig estar a Oxford Road, Manchester, vaig observar l’eixida dels treballadors quan eixien de la fàbrica. Els xquets, quasi en la seua totalitat, tenien un aspecte malaltís; eren menudets, escarransits i anaven descalços. Molts semblava que no tingueren més de set anys. Els homes en la seua majoria de setze a vint-i-quatre anys, estaven quasi tan pàl·lids i prims com els xiquets. Les dones eren les d’apariència més saludable, encara que no vaig veure d’aspecte lluït. (…) Ací vaig veure, o vaig creure veure, una raça degenerada, sers humans debilitats i depravats, homes i dones que no arribaran a vells, xiquets que no seran mai adults sans. Era un espectacle lúgubre. (…) “

Charles Turner Thackrah: “Els efectes dels oficis, treballs i professions i de la salut i la longevitat “, 1832.

Publicat dins de 4t (PR4 Programa de reforç de 4t) | Deixa un comentari